African Music Lyrics: Dali Wami (Ntando)

Submitted by Swazibella June 29, 2007, 4:14 a.m.

Dali Wami (Ntando)

Ntando
2005
5:36
Imvelaphi
Xhosa
13

Untando wakwantu

Mamelani

Yelele yeee


Kudala mandifunana nentombi enjengawe

Kudala mandifunana nawe sthandwa sami

Aw' mihla ne zolo mihla ne zolo

Uyaw'thuthuzela umoya wami

Ndiboniswa mina nawe siphil'iminyaka

Njengamajuba sofa silahlane

Aw mihla nezolo mihla nezolo

Uyaw'thuthuzela umoya wami


Chorus x2


We dali wam

Wena sweety wami

Ndithanda wena wedwa nje

Ndifuna nokuk'shada yoo

Makungenzeka khona kusasa lo


Aw ntombazana ndithi kuwe ndithi kiwe

Kuzawude kube nini na ndidlalisa

Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile

Ndifun'intombi ezawungenza indoda emadodeni yo

Ndithanda indlela le wena ntombi ohlonipha ngayo

Ndithanda indlela le wena ntombi oz'xhenya ngayo

Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile

Mm Uyawuthuthuzela umoya wami


Chorus x2


Kudala mandifunana nentombi enjengawe

Kudala mandifunana nawe sthandwa sami

Aw' mihla ne zolo mihla ne zolo

Uyaw'thuthuzela umoya wami

Ndithanda indlela le wena ntombi ohlonipha ngayo

Ndithanda indlela le wena ntombi oz'xhenya ngayo

Ntombazana ndithi kuwe ndikhulile

Mm Uyawuthuthuzela umoya wami


Chorus


© Ntando


Ntando African Musician
Umunt'onjani lo African Music Lyrics
Mngani Wam African Music Lyrics
©2012 fie.nipa Cooperative